Xamarin.Forms: Bindable Property snippet for Visual Studio

Use bprop tab tab to generate commands in ViewModels with this snippet

The result of the snippet

Save the snippet file as {name}.snippet in Visual Studio’s folder: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC#\Snippets\1033\Visual C#

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
	<CodeSnippet Format="1.0.0">
		<Header>
			<Title>Bindable Property</Title>
			<Shortcut>bprop</Shortcut>
			<Description>Xamarin BindableProperty declaration code snippet</Description>
			<Author>banditoth.hu</Author>
			<SnippetTypes>
				<SnippetType>Expansion</SnippetType>
			</SnippetTypes>
		</Header>
		<Snippet>
			<Declarations>
				<Literal>
					<ID>PropertyName</ID>
					<ToolTip>The property's name</ToolTip>
					<Default>Foo</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>Type</ID>
					<ToolTip>The type of the property</ToolTip>
					<Default>object</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>DefaultValue</ID>
					<ToolTip>The default value of the property</ToolTip>
					<Default>null</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>BindingMode</ID>
					<ToolTip>The binding mode of the property</ToolTip>
					<Default>TwoWay</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>PropertyChangedHandler</ID>
					<ToolTip>The property changed handler method</ToolTip>
					<Default>null</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>PropertyChangingHandler</ID>
					<ToolTip>The property changing handler method</ToolTip>
					<Default>null</Default>
				</Literal>
			</Declarations>
			<Code Language="csharp">
				<![CDATA[
    public static readonly BindableProperty $PropertyName$Property = BindableProperty.Create(
                    propertyName: nameof($PropertyName$),
                    returnType: typeof($Type$),
                    declaringType: typeof(View),
                    defaultValue: $DefaultValue$,
                    defaultBindingMode: BindingMode.$BindingMode$,
                    propertyChanged: $PropertyChangedHandler$,
					propertyChanging: $PropertyChangingHandler$);

    public $Type$ $PropertyName$
    {
      get { return ($Type$)GetValue($PropertyName$Property); }
      set { SetValue($PropertyName$Property, value); }
    }
		$end$]]>
			</Code>
		</Snippet>
	</CodeSnippet>
</CodeSnippets>

Xamarin.Forms: Lazy loaded Command snippet for Visual Studio

Use xamcomm tab tab to generate commands in ViewModels with this snippet

IntelliSense recommendation

Snippet in work

Save the snippet file as {name}.snippet in Visual Studio’s folder: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional\VC#\Snippets\1033\Visual C#

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
	<CodeSnippet Format="1.0.0">
		<Header>
			<Title>Xamarin Lazy Command</Title>
			<Shortcut>xamcomm</Shortcut>
			<Description>Xamarin Command declaration code snippet for MVVM design pattern</Description>
			<Author>banditoth.hu</Author>
			<SnippetTypes>
				<SnippetType>Expansion</SnippetType>
			</SnippetTypes>
		</Header>
		<Snippet>
			<Declarations>
				<Literal>
					<ID>BackFieldName</ID>
					<ToolTip>Backfield Name</ToolTip>
					<Default>_backfieldname</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>CommandName</ID>
					<ToolTip>Command name</ToolTip>
					<Default>CommandName</Default>
				</Literal>
				<Literal>
					<ID>ActionToExecute</ID>
					<ToolTip>Action to execute</ToolTip>
					<Default>() => { return; /*TODO: Implement logic for this Command*/ }</Default>
				</Literal>
    <Literal>
     <ID>ActionCanExecute</ID>
     <ToolTip>Action to determine can execute</ToolTip>
     <Default>() => true</Default>
    </Literal>
			</Declarations>
			<Code Language="csharp">
			<![CDATA[
	private Command $BackFieldName$Command;

	public Command $CommandName$Command
	{
		get { return $BackFieldName$Command ?? ($BackFieldName$Command = new Command($ActionToExecute$,$ActionCanExecute$)); }
	}
	$end$]]>
			</Code>
		</Snippet>
	</CodeSnippet>
</CodeSnippets>

NuGet lokális Cache törlés egyszerűen

Amennyiben azt feltételezzük, hogy a Visual Studio a nugetek cachelése miatt nem működik úgy, ahogy az elvárt lenne, abban az esetben lehetőségünk van a lokális cache-t üríteni.

GUI megoldás:
ToolsOptionsNuGet Package ManagerPackage manager settings Clear All Nuget cache

CLI megoldás:
1. nuget.exe beszerzése – https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe
2. Parancs kiadása

nuget locals all -clear

Xamarin iOS: Nem reagál az alkalmazás az értintésekre

Konzolban a hibaüzenet található, de az alkalmazás hiba nélkül kifordul, de az iOS 13.4.1-es verziót futtató eszközökön az érintések nem működnek.

Hiba a konzolban:

2020-04-12 15:25:09.177 PROJNAME.iOS[521:71276] <_UISystemGestureGateGestureRecognizer: 0x283c60b00>: Touch: Failed to receive system gesture state notification before next touch
2020-04-12 15:25:09.177 PROJNAME.iOS[521:71276] <_UISystemGestureGateGestureRecognizer: 0x283c60900>: Gesture: Failed to receive system gesture state notification before next touch

Megoldás: Visual Studio for Mac 8.5.1-es verzióról (vagy ennél kisebb verzióról) fel kell frissíteni a MacVS-t, a Windowsos verzójában a hiba a 16.5.2-től lett orvosolva.

https://github.com/xamarin/Xamarin.Forms/issues/10162